Skip to main content

Tystiolaeth wyddonol ar ddiogelwch hufennau lleithio

Yn 2017, edrychodd tîm ymchwil ar yr holl dystiolaeth wyddonol ar hufennau lleithio. Roedden nhw am weld a oedd hufennau lleithio'n cael unrhyw effeithiau drwg ar bobl ag ecsema. Edrychodd y tîm ar 41 o astudiaethau ymchwil gwahanol. Ni chanfu unrhyw un o'r astudiaethau hyn fod hufennau lleithio'n anniogel.

Canfu rhai pobl yn yr astudiaethau ymchwil fod yr hufennau'n gwneud i'w croen bigo neu gosi. Canfu rhai pobl hefyd fod eu croen yn edrych yn goch neu'n dywyllach. Yn yr adran hon, byddwch chi'n canfod sut i ddod o hyd i hufen lleithio a fydd yn atal y sgîl-effeithiau hyn.

Cafodd ychydig o bobl yn yr ymchwil smotiau coch poenus ar ôl defnyddio hufennau lleithio. Yn yr adran hon, byddwch chi'n dysgu'r ffordd orau o ddefnyddio'ch hufennau i atal hyn rhag digwydd.

 

Erthygl ymchwil: van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, Christensen R, Lavrijsen APM, Arents BWM. Esmwythawyr a lleithyddion ar gyfer ecsema. Cronfa Ddata Cochrane o Adolygiadau Systematig 2017, Rhifyn 2. Rhif Erth. : CD012119. DOI: 10.1002/14651858.CD012119.pub2.

Back