Skip to main content

Beth yw'r her fwyd?

Mae'r her bwyd yn cynnwys bwyta'r bwyd rydych chi'n credu eich bod chi'n adweithio iddo 2 neu 3 gwaith yr wythnos am 2 wythnos. Os nad yw eich ecsema yn profi tarddiad, yna mae'n iawn parhau i fwyta'r bwyd. Os bydd eich ecsema'n cychwyn, yna stopiwch y bwyd a rhowch gynnig ar yr her fwyd eto ymhen 2 neu 3 wythnos ar ôl i'r ecsema fynd.

Dim ond pan fydd eich ecsema dan reolaeth y dylech chi wneud yr her fwyd hon. Mae hyn er mwyn i chi allu gweld yn union beth sy'n digwydd pan ydych chi'n bwyta'r bwyd. Ni ddylech wneud yr her fwyd ar gyfer alergedd posibl pan yw eich corff yn adweithio ar unwaith.

Os ydych chi'n profi tarddiad ecsema 1 i 2 ddiwrnod bob tro ar ôl bwyta'r bwyd, yna gallai hyn olygu bod y bwyd hwn yn gwaethygu'ch ecsema.

Gall torri rhai bwydydd allan ei gwneud yn anoddach dilyn deiet cytbwys. Felly mae'n bwysig siarad â'ch meddyg neu nyrs os ydych am dorri rhai bwydydd allan am fwy na 2 wythnos.

Peidiwch byth â thorri mwy nag un bwyd allan ar y tro. Mae hyn yn ei gwneud yn anoddach fyth i gadw deiet cytbwys. Mae hefyd yn ei gwneud yn anodd dweud pa fwyd sy'n gwaethygu'ch ecsema.

Yn ôl